کوتاه‌کننده لینک

راهکارها

کاربردها و مزیت‌های کوتاه کردن لینک

کوتاه کردن لینک سرویسی تحت وب است که پیوندهای طولانی را به پیوندهای کوتاه تبدیل می‌کند. برای مثال پیوند طولانی https://oovo.ir/page/how-to-make-biolink با استفاده از چنین